Почетна Историјат Галерија Преузимања Линкови Форум Документи Суперстарси Тенкови Чланови Пријава   

 МиГ-29, Систем Аутоматског Управљања (САУ)
Поставио: HajdukVeljko
25-10-2018

Систем Аутоматског Управљања САУ-451-02  је намењен за аутоматско и директорно управљање авионом. САУ побољшава карактеристике стабилности и управљивост авионом при ручном управљању у целом радном опсегу висина, брзина лета и нападних углова.

САУ-451 је троканални систем аутоматског управљања и директорног режима са следећим особинама: 

  • Пригушење колебања (осцилација) авиона при аутоматском, директорном или ручном управљању и побољшање карактеристика стабилности и управљивости у целом радном опсегу висина и брзина лета.
  • Ручно управљање авионом пилотском палицом са стабилизацијом задатих углова нагиба, наклона и курса.
  • Довођење авиона на хоризонт из било ког просторног положаја уз наредну стабилизацију висине и курса лета.
  • Стабилизација барометарске висине.
  • Одвођење из зоне опасне висине подешене на радио висиномеру ако су укључени одговарајући аутоматски режими.


Радни режими САУ-451: 

  • ДЕМП - Режим пригушавања. Овај режим пригушује (умањује) колебања (осцилације) авиона по осама авиона. Аутоматски се укључује по укључењу било ког САУ режима.
  • АП – Стабилизација (угаоних положаја авиона). Стабилизација држи угаоне положаје авиона. Стабилизација се врши: 1) при угловима нагиба до 7⁰ и угловима наклона до 40⁰ по курсу и наклону; 2) при угловима нагиба изнад 7⁰ али испод 80⁰ и угловима наклона до +/- 50⁰ по нагибу и наклону. За промену нагиба, курса или наклона авиона треба користити дугме за  тримовање.
  • СТАБ.ВЫС - Стабилизација (барометарске) висине. Овај режим држи барометарску висину. За укључење овог режима вертикална брзина треба да је приближна нули а угао наклона мањи од +/- 50. Ако је угао нагиба мањи од 70  укључење овог режима ће авион  стабилизовати по курсу а нагиб ће се довести на нулу.  Ако је угао нагиба од 7° до 50°, долази до стабилизације по нагибу. Овај режим рада се искључује притиском на [Alt -9] или укључењем САУ режима Довођење на хоризонт.
  • УВОД - Одвођење (из зоне опасне висине). Овај режим аутоматски одводи авион са подешене опасне висине и доводи га у хоризонтала лет. Овај режим ради ако је угао нагиба мањи од 30⁰, flight path angle is not more than 8°, altitude between 300 meters and 500 meters, и са увученим стајним трапом. Ако висина авиона падне испод подешене опасне висине, појавиће се звучни и светлосни сигнализатори радио висиномера, авион се аутоматски поставља на пењање од +8° угла наклона и 0° угла нагиба. Када авион изађе на висину већу од подешене опасне висине САУ аутоматски доводи авион у хоризонталан лет. САУ ће после 4-5 секунди аутоматски укључити режим стабилизација барометарске висине ако су углови нагиба мањи од 7° и наклона мањи од 5°. Ако пилот реагује палицом у току овог процеса режим одвођења с опасне видине се искључује а по престанку руковања палицом авион се доводи у хоризонталан лет.
  • Довођење на хоризонт. Овај режим је намењен за аутоматско извођење авиона у праволинијски хоризонтални лет када пилот изгуби представу о просторном положају авиона. Укључује се притиском на дугме-светло на пилотској палици.   Ако је угао нагиба већи од 80 степени, по укључењу овог режима, САУ ће смањити угао нагиба на 80 степени а потом наставити са истовременим смањењем углова нагиба и наклона. САУ ће укључити стабилизацију барометарске висине када се угао нагиба доведе на 7⁰ а угао наклона на 5⁰.  У току довођења у хоризонтални лет угловна брзина ваљања је 10-45 ⁰/с, а коефицијент оптерећења од -1 до +4,5Г јединица. 

Пре укључења било ког режима САУ авион треба натримовати (осим за режим Довођење на хоризонт). 

У току покретања авио система САУ ће одрадити само-проверу у трајању од 3 минуте ако је доведено електро напајање и ако има притиска у хидраулици. У току само-провере светлеће сигнализатор ДЕМПФЕР ВЫКЛ. У току само-провере светло-дугме ДЕМП које се налази на управљачкој табли САУ ће трептати. По завршетку само-провере сигнализатор ДЕМПФЕР ВЫКЛ ће престати да светли и ДЕМП режим рада је активиран. 

Није могуће укључење било ког САУ режима рада у току само-провере. 

Пре укључења режима САУ авион треба натримовати (осим за режим Довођење на  хоризонт).

САУ режими се искључују притиском на СБРОС тастер [Alt-9] на палици. Ако се ово дугме држи притиснутим дуже од 3 секунде ДЕМП и Одвођење (из зоне опасне висине) режими ће се такође искључити. Контролна табла рада САУ режима налази се на левој страни кабине.

Контролна табла САУ

Тастери за управљање радом САУ су следећи:

 

[A] – Укључује ДЕМП (Пригушење) режим. Такође СБРОС тастер ће се аутоматски активирати

       да искључи све претходне САУ режиме укључујући и Одвођење (из зоне опасне висине).

[H] Стабилизација (угаоних положаја авиона). Режим Довођење на Хоризонт се  

       аутоматски искључује.

[LAlt - 1] – Укљ/искљ режим ДЕМП -  Пригушење.

[LAlt - 2] – Укљ/искљ режим УВОД - Одвођење (из зоне опасне висине).

[LAlt - 3] – Укљ/искљ режим СТАБ.ВЫС - Стабилизација (барометарске) висине  (услов је

               да је укључен режим Држања Положаја).

[LAlt - 4] – Укљ/искљ режим АП – Стабилизација (угаоних положаја авиона).

[LAlt - 5] – Укљ/искљ режим ТРАЕК УПРПутања управљања (није симулирано).

[LAlt - 6] – Укљ/искљ режим ПОВТ ЗАХОД – Поновни прилаз (није симулирано).

[LAlt - 7] – Укљ/искљ режим Довођење на Хоризонт.

[LAlt - 9] – Притисак на СБРОС тастер искључује тренутни режиме САУ. Ако се ово дугме држи притиснутим дуже од 3 секунде такође ће се искључити режими ДЕМП (Пригушење) и УВОД (Одвођење (из зоне опасне висине)). Ово дугме такође ресетује САУ.

 

[LCtrl - ,] – Повећава задату опасну висину на радио висиномеру.

[LCtrl - .] – Смањује задату опасну висину на радио висиномеру.

 

Радио висиномер и сигнализатор упозорења   

 

Пилотска палица, укључен режим Довођење на хоризонт

 

Превод и моја обрада су аматерски и ја се унапред захваљујем свима који ће ми указати на грешке и недостатке у овом тексту. Било да су у питању правописне или техничке грешке.

 

Горан Баџић

=4с=Хајдук Вељко


Последњи чланци...

Покретање Ми-24П хеликоптера
F-14A/B Standardna operativna procedura
"Microsoft Flight Simulator" 2020 - Први утисци
Ф-16Ц, Навигација
Нишански радар на авиону Ф-16Ц, други део
=4с= Џони
Нишански радар на авиону Ф-16Ц, Први део
Спитфајер, покретање мотора

 
Вести Чланови Team Speak