Početna Istorija Galerija Preuzimanja Linkovi Forum Dokumenta Superstarsi Tenkovi Članovi Prijava   

 Ф-16Ц, Навигација
By: HajdukVeljko
24-07-2020

У овом чланку је превод поглавља о навигацијi на Ф-16Ц авиону Дигиталног борбеног симулатора.

 

 

У Ф-16Ц авиону постоје неколико навигационих система који служе за одређивање положаја авиона у простору и за његово усмеравање ка жељеном месту на терену. Метода навигације зависи од борбеног задатка или од места у простору у којем се Ф-16Ц налази. У одељку о опису кабине се говори о уређајима за навигацију а у овом одељку се говори о практичној примени навигационих средстава.


Сједињена сателитско/инерцијална („EGI“) навигација

 „EGI“ је основни навигациони систем на Ф-16Ц авиону који пружа прецизне податке о угловним положајима авиона, навигацији, вертикалним и хоризонталним подацима о кретању авиона. Тастатура (енг. „Up Front Controls (UFC)“) је основни уређај за рад са „EGI“ системом. У овом одељку о навигацији описана је практична примена „EGI“ системa за навигацију.

Настројавање ИНУ

 Настројавање Инерцијалног Навигационог Уређаја ИНУ (енг. „INS”) могуће је када је авион на земљи или у ваздуху. Метода настројавања бира се постављањем „INS” бирачем у одговарајући положај. „INS” бирач режима рада навигације налази се на табли електро напајања. По завршетку настројавања „INS” бирач се пребаци у положај „NAV“.

 

Редовно (NORM) је основни режим настројавања. У овом режиму рада настројавање траје 8 минута. НАПОМЕНА ПРЕВОДИОЦА: У игри се овај режим не користи због своје дужине трајања. 

Упамћена позиција (STOR HDG) омогућава настројавање које траје само 30 секунди или краће. Ово настројавање могуће је само ако је авион унапред посебно припремљен за то.

Настројавање у лету (INFLT ALIGN) је могуће само ако постоје подаци са сателитске навигације. У току настројавања ограничен је приступ навигационим подацима све док се настројавање не заврши.

Угловни положаји (ATT) Ово настројавање, у лету, користи се за повраћај података о угловним положајима ако су се они изгубили због губитка електричног напајања у авиону. За ово настројавање прво је потребно одрадити „NORM“ или „INFLT ALIGN“ настројавање.

 

Редовно жиро-компасно („NORM“) настројавање

Настројавање ИНС уређаја „NORM“ методом потребно је одрадити пре сваког лета(1). Ово се ради одмах по покретању мотора и довођења електричног напајања на авионске системе с обзиром на време које је потребно да се настројавање заврши пре почетка вожења.

1. Постави се „INS“ бирач у положај „NORM“.

Ово ће започети настројавање ИНУ, аутоматски отворити страницу „INS“ на „DED“ показивачу где се виде параметри и стање настројавања.

 

 

Време настројавања. Време трајања настројавања ИНУ је у минутима и децималним секундама.

 Стање настројавања. Ово је приказ процене квалитета настројавања. Процена квалитета настројавања представљена је бројевима а одбројавање почиње од 99 са следећим значењем:

 •     99 – Почетак настројавања

•     90 – Добијени подаци положаја авиона и почиње грубо настројавање

•     79 – Добијени подаци о смеру авиона

•     70 – Умањен квалитет навигације, „RDY“ приказ на „DED“, не-трепћући „ALIGN“ на ОС-у

•      60-20 – Процена грешке навигације до пуне настројености.; нпр. 60 = 6.0 шест пута већа, 20 = 2.0 два пута већа

•     10 – ИНУ је настројен, „RDY“ трепће на „DED“, „ALIGN“ трепће на ОС-у.

•     6 – Квалитет настројавања ИНУ је побољшан до 0.6 на основу сателитских података или неким 

        другим методама настројавања.

 Географска ширина. Географска ширина места на коме је авион.

 Географска  дужина. Географска дужина места на коме је авион.

 Висина. Висина на којој се авион налази, користи се за прорачун солуција при дејству оружјем ваздух-земља.

 Стварни смер. Последњи познати стварни смера авиона или смер који се добије у току настројавања.

 Путна брзина. Тренутна путна брзина.

 

(1)НАПОМЕНА:  Због дужине трајања настројавања  у игри се углавном за настројавање користи  режим Упамћене Позиције (“Store Heading – STOR HDG”). Поступак настројавања  у режиму Упамћене Позиције је исти као и у режиму  Редовног настројавања.


2. Унос географске ширине, дужине и висине за место на ком се авион налази.

Последње познате координате и висина места на коме се авион налази ће се појавити на „DED“-у пре почетка настројавања. Међутим ове податке је потребно поново унети у систем, чак и ако су потпуно тачни.

 Aко су подаци тачни, четворо-положајним прекидачем тастатуре се одаберу а затим се на тастатури притисне „ENTR“ за сваки податак појединачно. Ако подаци нису тачни онда је помоћу тастатуре потребно унети тачне податке.

 

 

Унос нетачних података ће умањити квалитет настројавања и довести до неисправног рада неких функција авиона. У том случају могуће су грешке у навигацији, прецизности дејства оружјем ваздух-земља и грешке приликом коришћења закаченог нишанског уређаја.

Настројавање ће се прекинути и почети из почетка ако се подаци унесу после истека другог минута процеса настројавања.

3. Процес настројавања и пребацивање бирача „INS“ у положај „NAV“.

„RDY“ на „DED“ и „ALIGN“ на ОС-у ће почети да трепћу када се заврши настројавање. Настројавање траје 8 минута или краће зависно од режима настројавања. По завршетку настројавања, пре почетка вожења, пребаци бирач „INS“ у положај „NAV“ да систем прихвати и почне да користи податке са настројеног Инерцијалног Навигационог Уређаја (ИНУ).

 

Приказ података на Одразном Стаклу (ОС)

 

Приказ смера лета појавиће се на горњем или доњем делу Одразног Стакла (ОС) зависно од одабраног главног режима приказа. Магнетни смер лета очитава се на покретној компасној траци у односу на маркер (цртица изнад компасне траке на слици доле).

Водиља показује смер ка одабраном прекретном оријентиру. Када се авион наведе тако да се поклопе маркер путање лета и водиља, тада се лети право на одабрани прекретни оријентир.

 

 

Подаци о навигацији на вишенаменском показивачу

На страници „HSD“ (енг. „Horizontal Situation Display“) вишенаменског показивача (ВИПО) показана је маршрута лета са прекретним оријентирима и прекретном тачком. Тренутно одабрани прекретни оријентир (ПО) приказан је као тачка а престали ПО приказани су као мали кружићи. Линије које спајају ПО-ре представљају руте маршруте. Свој авион је представљен симболом у доњем, средњем делу показивача.

 

 

 

Навигацијско Пилотажни Показивач (НПП)

НПП (енг. „HSI – Horizontal Situation Indicator“) је основни инструмент који се користи за навигацију ка Прекретним Оријентирима (ПО) , ТАКАН (енг. „TACAN“) радио средствима и радио фаровима. За навигацију се углавном користе ознаке и симболи на ОС-у. Међутим пуно разумевање приказа података на НПП-у је веома важно зато што се на НПП-у налазе подаци којих нема на ОС-у и „DED“ показивачу. Такође у борбеним условима може доћи до оштећења ОС-а па се у том случају користи НПП за навигацију.

 

 

Компасни прстен. Унутар НПП-а се налази компасни прстен који је жиро-стабилизован и окреће се када је авион у заокрету. На врху НПП-а је непокретна цртица која на компасном прстену показује магнетни правац лета.

Симбол авиона. У центру НПП-а је непокретни симбол свог авиона. Сви подаци на НПП-у односе се на овај симбол.

Показивач курса. На врху НПП-а је мала цртица која је у линији са симболом авиона и на компасном прстену показује тренутну усмереност уздужне осе авиона по правцу.

Даљиномер. Даљиномер показује праволинијску даљину од свог авиона до одабраног прекретног оријентира или ТАКАН радио средства зависно од режима рада НПП-а.

Курсна казаљка. Курсна казаљка показује смер ка прекретној тачки (одабраном прекретном оријентиру) или ка ТАКАН радио средству. Реп курсне казаљке показује реципрочну вредност тог смера.

Дугме задатог смера. Дугметом задатог смера помера се и поставља задати смер на компасном прстену.

Маркер задатог смера. Две подебљане цртице представљају маркер задатог смера. Овај маркер се помера дугметом задатог смера на жељени магнетни смер по компасном прстену.

Дугме задатог курса. Дугме задатог курса (ЗК) служи да се казаљка задатог курса (и његова бројчана вредност у горњем десном углу НПП-а) поставе на жељени курс по компасном прстену. 

Бројчана вредност задатог курса. Овај број показује задати курс подешен дугметом задатог курса.

Казаљка задатог курса. Дугметом за задати курс ова казаљка се помера и поставља на жељени курс по компасном прстену. Реп ове казаљке показује реципрочну вредност задатог курса.

Линија отклона од задатог курса. Ова линија пролази кроз средишњи део НПП-а и показује угловни отклон од задатог курса. Када се ова казаљка налази у средини инструмента, на самом симболу свог авиона, то означава да авион лети по задатом курсу. Ако казаљка није у центру НПП-а а постоји потреба да се лети по задатом курсу, тада авионом треба управљати тако да се ова казаљак постави на центар НПП-а.

Маркер КА-ОД. Ова два троугла показују да ли се авион креће КА или ОД одабраног прекретног оријентира или ТАКАН радио средства.

 

ТАКАН навигација

Копнени елемент TАКАН навигације (енг „Tactical Air Navigation (TACAN))“ је систем радио предајника (радио фарови или радио средства) који емитују свесмерне радио сигнале одређене фреквенције и користи се углавном за војно ваздухопловство. Цивилно ваздухопловство користи сличан систем за навигацију који се назива ВОР (енг. „VOR (VHF omni-direction Beacon))“ а који ради у другачијем фреквенцијском опсегу. Многе ВОР станице могу да емитују и ТАКАН фреквенције . У том случају ове станице могу да користе цивилни и војни ваздухоплови. Овакве станице се зову ВОРТАК (енг. „VORTAC”).

ТАКАН радио станице су углавном постављене на копну али се могу поставити и на авионе (нпр. летеће цистерне) и на бродове (нпр. носачи авиона). ТАКАН навигациони систем се дакле користи за брзу и једноставну радио навигацију ка жељеном месту на терену.

ТАКАН примо-предајник на Ф-16Ц авиону је део „MIDS“ радио уређаја. За свој рад на Ф-16Ц авиону ТАКАН-у је потребно довести електрично напајање тако што се бирач режима „MIDS LVT“ пребаци у положај „ON“. Јачина звука Морзеових кодова ТАКАН радио средства подешава се на табли „AUDIO 2“.

 

 

Активни (или тренутно одабрани) ТАКАН радио фар показан је у доњем десном углу „CNI“ странице „DED“ показивача. У случају на слици доле активна је радио фар „1X“.

 

 

Следи процедура навигације помоћу система ТАКАН.

 

Бирање канала ТАКАН радио фара

1. Страница на „DED“-у за бирање ТАКАН канала радио фара појавиће се притиском на приоритетни тастер „T-ILS“ на тастатури. На левој страни „DED“ странице налазе се ТАКАН подаци.

 

2. Четвороположајним прекидачем на тастатури се курзор доведе на „CHAN“ (канал) поље. Тастерима се укуца жељени канал а притисак на  „ENTR“ тастер ће унети податак о каналу у ТАКАН уређај авиона.

У случају на слици доле, убачен је канал 25. Та TAKAN станица се идентификовала скраћеницом „GTB“ што је ТАКАН радио фар на аеродрому у Тбилисију.

 

 

3. Тастером „M-SEL“ на тастатури бира се фреквенцијски опсег рада ТАКАН уређаја на авиону. Постоје „X“ и „Y“ опсези.

На слици доле показан је одабрани „X“ фреквенцијски опсег.

 

 

4. Притиском у десно четрвороположајног прекидача на тастатури бира се режим рада ТАКАН уређаја на авиону. Постоје четири режима рада ТАКАН-а : „REC, T/R, A/A REC“ и „A/A T/R“.

REC (ПРИЈЕМ). ТАКАН на авиону ради у режиму пријема сигнала и пружа податке о правцу ка радио фару, отклону од курса и идентификацију ТАКАН радио фара.

T/R (ПРИМО-ПРЕДАЈА). ТАКАН на авиону ради у примо-предајном режиму и пружа податке о правцу ка радио фару, отклону од курса, идентификацији и даљини до ТАКАН радио фара.

A/A REC (ВАЗДУХ-ВАЗДУХ ПРИЈЕМ). ТАКАН на авиону ради у режими ваздух-ваздух и прима податке само од авиона опремљених ТАКАН радио фаровима (нпр. летећа цистерна). У овом режиму доступни су подаци о правцу ка радио фару, отклону од курса и идентификацији ТАКАН радио фара.

A/A T/R (ВАЗДУХ-ВАЗДУХ ПРИМО-ПРЕДАЈА) . ТАКАН ради у режиму ваздух-ваздух примо-предаје и пружа податке о правцу ка радио фару, отклону од курса, идентификациј и даљини до ТАКАН радио фара.

У већини случајева ТАКАН се држи у „T/R“ (примо-предаја) режиму рада.

 

 

5. Притиском четвороположајног прекидача на тастатури у лево „RTN“ враћа се страница „CNI“ на  „DED“ показивачу. У дoњeм десном углу странице види се одабрани ТАКАН канал.

 

 

Навигација са одабраним ТАКАН радио фаром

Када се у ТАКАН авиона унесе исправан канал радио фара и ако је авион у домету те ТАКАН радио станице на НПП-у ће се појавити навигациони подаци и смернице.

Притиском на „М“ тастер бира се режим рада НПП-а. За рад у ТАКАН режиму треба притиснути „М“ тастер док се у доњем десном углу НПП-а не појави скраћеница „TCN“. Приказ података и казаљке на НПП-у раде исто као и у режиму рада са прекретним оријентирима. С тим што у ТАКАН режиму подаци и казаљке на НПП-у се односе на ТАКАН радио фар.

 

 

Напомена: Ефективна даљина рада ТАКАН радио фарова је око 130 nm, тако да су ТАКАН радио средства  максимално удаљене око 260 nm једна од друге. 

 

Систем за инструментално слетање (СИС, енг. „ILS“, рус. ПРМГ)

Систем за инструментално слетање (СИС, енг. „Instrumented Landing System (ILS)“, рус. Посадочнаја Радио Мајачнаја Група, ПРМГ)) се обично користи ноћу или у погоршаним метеоролошким условима када се лети по Правилима Инструманталног Летења (ПИЛ, енг „IFR“). СИС пружа податке о курсу (правцу) и глисади (висини) за безбедно слетање. Фреквенција пријемника СИС сигнала и курс Полетно Слетне Стазе (ПСС) уносе се тастатуром („UFC“) а режим рада навигационог система за СИС поставља се на НПП-у (енг. „HIS“). Тада се подаци за СИС појављују на ОС-у, вештачком хоризонту (енг. „ADI“) и НПП-у. СИС пружа податке за праволинијски прилаз и слетање.

СИС такође има уређаје за звучну сигнализацију преласка преко ближег/даљег предајника радио снопа правца. Јачина овог звучног сигнала подешава се на „Audio 2“ табли.

Већина, али не и сви аеродроми опремљени су СИС радио средствима за прилаз из оба смера, али смер слетања ће бити одређен зависно од смера ветра. Контрола лета ће доделити ПСС и тиме смер слетања.

Систем за СИС на авиону се укључује окретањем „ILS“ дугмета из „OFF“ положаја на „Audio 2“ табли.

 

 

Фреквенцијски опсег СИС је од 108.1 до 111.95 MHz. Фреквенције радио средстава за СИС на аеродромима могу се пре полетања и у току лета могу видети на приказу аеродрома притиском на тастер F10 и кликом на жељени аеродром.

 

 

На следећем примеру СИС је подешен за прилаз и  слетање на аеродром Вазиани, ПСС 31 са СИС фреквенцијом на 108.75 MHz.

 

Унос СИС фреквенције

 1.  За унос СИС фреквенције прво се на тастатури притисне приоритетни „T-ILS“ тастер. То ће отворити ТАКАН/ СИС (енг.“TACAN/ILS“) станицу на „DED“ показивачу. Подаци о СИС налазе се десној страни ове странице.

 

 

2. Четвороположајним прекидачем на тастатури се курзор уноса доведе на „FREQ“ поље. Затим се тастерима на тастатури укуца СИС фреквенција.

За унос укуцаних података потребно је притиснути „ENTR“ тастер.

3. Четвороположајним прекидачем пребаци курзор уноса над „CRS“ поље. Затим се тастерима на тастатури укуца курс активне (задате) ПСС-е за слетање.

 За унос укуцаних података потребно је притиснути „ENTR“ тастер.

 

У овом примеру СИС систем је подешен за прилаз и слетање на Вазиани аеродром, ПСС 31, СИС фреквениција 108.75 MHz. На „DED“ показивачу осветљена је скраћеница „CMD STRG“ што сигнализира пријем радио сигнала СИС.

 

Навигација по СИС, курс, глисада и радио сноп правца

Ако је у СИС систем свог авиона тачно убачена СИС фреквенција задате ПСС и ако је свој авио у домету СИС сигнала копнених радио средстава одабраног аеродрома на инструментима свог авиону ће се појавити СИС подаци о његовом положају у односу на радио снопове СИС радио средстава ПСС. Ови подаци и прикази појавиће се на ОС-у, вештачком хоризонту и НПП-у.

За приказ отклона (удаљености) свог авиона од курса и глисаде на ОС-у, вештачком хоризонту и НПП-у потребно је на НПП-у одабрати режим Прецизног Прилаза за Слетање (енг. „PLS (Precision Landing System)“).

 

Приказ СИС података на НПП-у

 Притискањем тастера режима рада бира се „PLS NAV“ или „PLS TCN“ приказ података.

 

 

Приказ података исти је као и код навигације ка прекретним оријентирима стим што курсна казашка показује курс ка СИС радио средству а не ка прекретном оријентиру.

 

Приказ СИС података на вештачком хоризонту (енг. „ADI“)

 На вештачком хоризонту налазе се показивачи и казаљке који показују положај свог авиона у односу на курс и глисаду.

 

 

Казаљке курса и глисаде. Свој авион је, по висини, на исправној силазној путањи и прати радио сноп глисаде ка ПСС када је хоризонтална (глисада) казаљка тачно у средини вештачког хоризонта. Ако је ова казаљка изнад центра то значи да је твој авион испод радио снопа глисаде и потребно је управљати авионом да се добије на висини. Вертикална казаљка (курс) показује отклон од правца ка ПСС. Ако је ова казаљка десно од средине вештачког хоризонта, што значи да се твој авион налази лево од курса (правца) ПСС, авион је потребно усмерити у десно да се доведе на курс (правац) за слетање. Твој авион је на исправном курсу (правац) и глисади (висина) за слетање када су обе ове казаљке центриране у средину вештачког хоризонта.

 

Скала отклона од глисаде и показивач глисаде. На левој страни вештачког хоризонта налазе се скала и показивач глисаде који на скали показује висину твог авиона у односу на глисаду. Показива глисаде предстаља саму глисаду. Ако је показивач изнад средине скале то означава да је твој авион испод глисаде. На пример ако је показивач на другој доњој тачки скале, што значи да је твој авион изнад глисаде, каже се да је авион „две тачке високо“. Такође, ако је показивач на једној тачки изнад средине скале, што значи да је твој авион изнад глисаде, то значи да је твој авион испод глисаде и каже са да је авион „једну тачку ниско“.      

Правило је да је неуспели прилаз ако је авион 1 тачку ниско или више од 2 тачке високо и да је у том случају потребно кренути у други круг.

 

Упозоравајуће заставице курса и глисаде (не виде се на слици горе). Ако се на вештачком хоризонту појаве упозоравајуће заставице курса и глисаде то означава да радио пријемник СИС сигнала на твом авиону не прима радио сигнале курса и глисаде са радио средстава на аеродрому.

 

Приказ СИС података на одразном стаклу (ОС)

 На ОС-у се такође налазе казаљке курса и глисаде. Командна водиља ће се појавити на ОС-у ако је

„CMD STRG“ осветљено на „ILS DED“ страници.

 

 

Командна водиља. Командна водиља ће се појавити на ОС-у ако пријемници сигнала СИС на твом авиону примају сигнале СИС са радио средстава на аеродрому у току прилаза за слетање. То значи да се твој авион „уписао“ на курс и глисаду. . A tic mark appears on the symbol when nearing the center of the glideslope to indicate the pitch steering data is valid.

Казаљке курса и глисаде. Када се хоризонтална казаљка налази на средини маркера путање лета (енг. „Flight Path Marker (FPM)“), то значи да је твој авион на глисади (да је справно по висини на путањи за рпилаз за слетање). Ако је ова казаљка изнад маркера путање лета то значи да је твој авион испод глисаде и да је потребо повећати висину прилаза. Вертикална казаљка (курс) показује отклон од правца ка ПСС. Ако је ова казаљка десно од маркера путање лета, што значи да се твој авион налази лево од курса (правца) ПСС, авион је потребно усмерити у десно да се доведе на курс (правац) за слетање. Твој авион је на исправном курсу (правац) и глисади (висина) за слетање када су обе ове казаљке центриране у средину маркера путање лета.

 

=4с= Хајдук Вељко

Горан Баџић


Latest news...

Pregled simulatora MiG-21BIS – prvi utisci
DBS Priručnik za letenje na avionu MiG-21BIS
Dolazi nam MiG-21BIS
Primena Orla u bliskoj vazdušnoj borbi
Borbena upotreba P-51D, Mustanga
=4c= Superstarsi na virtuelnom nebu
=4c= na Danu pobede
Zajedničke vežbe sa RAF eskadrilom

 
News Members 


Banners & CoWorkers


Visits and statistics

Content here...