Početna Istorija Galerija Preuzimanja Linkovi Forum Dokumenta Superstarsi Tenkovi Članovi Prijava   

 F-14A/B Standardna operativna procedura
By: HajdukVeljko
28-01-2021

Наше колеге из виртуелне ескадриле "Panteri" су одрадили стандарну оперативну процедуру за Ф-14А/Б Дигиталног Борбеног Симулатора.

 

Standardna operativna procedura pre startovanja motora

 • Zahtevati uključivanje spoljašnjeg izvora električne energije od posade za održavanje (GROUND CREW)
 • Zahtevati uključivanje spoljašnjeg izvora vazduha od posade za održavanje (GROUND CREW)
 • Uključiti spoljašnje osvetljenje
 • Uključiti radio uređaj i podesiti frekvenciju trenutne kontrole leta
 • Tražiti dozvolu za pokretanje motora od kontrole leta
 • Uključiti dovod kiseonika u masku
 • Zahtevati od „Jester"-a startovanje vazduhoplova (STARTUP)
 • Aktivirati katapultiranje sedišta spuštanjem sigurnosne poluge
 • Potvrditi „Jester"-u ispravnost komunikacionih uređaja (LOUD AND CLEAR)

 

Standardna operativna procedura pokretanja motora

 • Podići zaštitni poklopac hidraulične pumpe i isključiti prenos hidraulične tečnosti (SHUT OFF)
 • Pokrenuti desni motor prekidačem (RIGHT ENGINE CRANK) i sačekati da se sto20% obrtaja
 • Prebaciti desnu ručicu za gas u položaj „minimalnog potiska" (IDLE)
 • Pokrenuti levi motor prekidačem (LEFT ENGINE CRANK) i sačekati 20% obrtaja
 • Prebaciti levu ručicu za gas u položaj „minimalnog potiska" (IDLE)
 • Zahtevati isključenje spoljašnjeg izvora električne energije od posade za održavanje (GROUND CREW)
 • Zahtevati isključenje spoljašnjeg izvora vazduha od posade za održavanje (GROUND CREW)
 • Podesiti izvor protoka vazduha na „oba motora" (AIR SOURCE BOTH)
 • Spustiti zaštitni poklopac hidraulične pumpe za prenos hidraulične tečnosti (NORMAL)

Standardna operativna procedura nakon pokretanja motora

 • Uključiti formacijska/anti-koliziona svetla
 • Režim kuke za hvatanje (HOOK BYPASS) prebaciti u kopnenu konfiguraciju (FIELD)
 • (Opcionalno) Uključiti uređaj za instrumentalno sletanje na nosač aviona (AN/ARA-63)
 • Zahtevati od „Jester"-a kalibraciju inercijalnog navigacijskog uređaja u zavisnosti od situacije (INS ALIGNMENT)
 • Uključiti taktički-informacioni ekran (TID), ekran vertikalnog pokazivača (VDI) i odrazno staklo (HUD)
 • Otključati veštački horinzont
 • Podesiti radarski visinomer na propisanu vrednost
 • Otključati visinomer (RESET)
 • Prekidače za uzgon, okretanje i skretanje (PITCH, ROLL, YAW) automatske stabilizacije upravljačkih površina         (AFCS) postaviti u položaj „uključeno" (ON)
 • Ručicu za krila postaviti u prednji položaj, potisnuti ka dole, pritisnuti dugme (MASTER RESET) i izabrati režim         automatske promene geometrije krila
 • Zaštitu od proklizavanja točkova (ANTISKID) prebaciti u režim „oba" (BOTH)
 • Sačekati da se završi kalibracija inercijalnog navigacijskog uređaja (INS ALIGNMENT)
 • Parkirnu kočnicu postaviti u položaj „otkočeno"
 • Uključiti upravljivost prednjeg trapa (NWS)

 

Standardna operativna procedura pre poletanja

 • Tražiti dozvolu od kontrole leta za rulanje do poletno-sletne staze
 • Rulati prema poletno-sletnoj stazi za koju je kontrola leta izdala dozvolu
 • Tražiti dozvolu za poletanje od kontrole leta
 • Zakrilca postaviti u „dole" konfiguraciju za poletanje
 • Podesiti vazdušni pritisak trenutne nadmorske visine na visinomeru (QFE)

Standardna operativna procedura nakon poletanja

 • Podići stajni trap i zakrilca
 • Prikaz odraznog stakla (HUD) prebaciti u režim krstarenja (CRUISE)
 • (Opcionalno) Zahtevati od „Jester"-a povezivanje sa osmatračkom stanicom radi elektronske razmene podatak
          (1. DATA LINK > SET MODE > TACTICAL DATALINK SYSTEM, 2. DATA LINK > SET HOST > E3A ili CVN)

 

Standardna operativna procedura za ulazak u borbeno dejstvo (FENCE IN)

 • Prikaz odraznog stakla (HUD) prebaciti u režim „vazduh-vazduh" (AIR TO AIR)
 • Podići zaštitni poklopac glavnog prekidača za naoružanje (MASTER ARM) i prekidač prebaciti u položaj „uključen" (ON)
 • Započeti hlađenje infra-crvenog tragača na raketama pritiskom na prekidač (SW COOL) u režim „uključen" (ON)
 • Započeti zagrevanje i kalibraciju radarskih vođenih raketa pritiskom na prekidač (MSL PREP) u režim „uključen" (ON)
 • Prekidač (GUN RATE) prebaciti u iz režima niske (LOW) u režim visoke brzine paljbe (HIGH)
 • Isključiti spoljašnje osvetljenje

 

Standardna operativna procedura izlaska iz borbenog dejstva (FENCE OUT)

 • Glavni prekidač za naoružanje (MASTER ARM) prebaciti u položaj „isključen" (OFF) i spustiti zaštitni poklopac
 • Uključiti spoljašnje osvetljenje
 • Prikaz odraznog stakla prebaciti u režim „krstarenje" (CRUISE)

 

Standardna operativna procedura za prilazak aerodromu

 • Podesiti frekvenciju i kanal taktičko-važdusnog navigacionog sistema (TACAN)
 • Podesiti azimut (CRS), poletno-sletne staze na ekranu (TID) u režimu (TACAN)
 • Zahtevati od „Jester"-a podešavanje frekvencije kontrole leta (nije neophodno u slučaju povratka na matični aerodrom)
 • Prikaz odraznog stakla (HUD) prebaciti u režim „sletanje" (LDG)
 • Zahtevati od kontrole leta dozvolu za prilaz propisanom aerodromu
 • Podesiti vazdušni pritisak propisane nadmorske visine na visinomeru (QFE)

 

Standardna operativna procedura za sletanje

 • Pri brzini od oko 350 čvorova, podesiti ugao krila na 68 stepeni i izvršiti korekciju horizontalnog leta (TRIM)
 • Na oko 10 nautičkih milja od aerodroma presresti azimut poletno-sletne staze i spustiti brzinu na 250 čvorova
 • Otvoriti vazdušnu kočnicu
 • Spustiti stajni trap i zakrilca (potpuno) pri brzini manjoj od 250 čvorova

 

Standardna operativna procedura nakon sletanja

 • Uključiti upravljivost prednjeg trapa (NWS)
 • Podići zakrilca
 • Izvući ručicu za krila ka gore i povući u položaj „nazad" radi postavljanja krila u parkirnu konfiguraciju

 

Standardna operativna procedura za opravku, dopunu gorivom i naoružavanje

 • Podići poklopac kabine
 • Isključiti električno napajanje naoružanja „vazduh-vazduh" pritiskom prekidača (SW COOL, MSL PREP) u režim         „isključeno" (OFF)
 • Povući parkirnu kočnicu
 • Zahtevati neophodnu operaciju (REPAIR, REARM ili REFUEL) od posade za održavanje (GROUND CREW)

  

Standardna operativna procedura za raspremanje vazduhoplova

 • Povući parkirnu kočnicu
 • Isključiti radio uređaj
 • Isključiti takticki-vazdušni navigacioni uređaj (TACAN)
 • Isključiti automatsku stabilizaciju upravljačkih površina (AFCS)
 • Isključiti radarski visinomer
 • Zaključati visinomer (STANDBY)
 • Isključiti taktički-informacioni ekran (TID), ekran vertikalnog pokazivača (VDI) i odrazno staklo (HUD)
 • (Opcionalno) Isključiti uređaj za instrumentalno sletanje na nosač aviona (AN/ARA-63)
 • Isključiti spoljašnje osvetljenje
 • Isključiti izvor protoka vazduha (AIR SOURCE OFF)
 • Isključiti dovod kiseonika u masku
 • Ručice za gas prebaciti u isključni položaj
 • Deaktivirati katapultiranje sedišta podizanjem sigurnosne poluge
 • Podići poklopac kabine

 

Autori:

Članovi virtuelne borbene eskadrile „Panteri“


Latest news...

Pregled simulatora MiG-21BIS – prvi utisci
DBS Priručnik za letenje na avionu MiG-21BIS
Dolazi nam MiG-21BIS
Primena Orla u bliskoj vazdušnoj borbi
Borbena upotreba P-51D, Mustanga
=4c= Superstarsi na virtuelnom nebu
=4c= na Danu pobede
Zajedničke vežbe sa RAF eskadrilom

 
News Members 


Banners & CoWorkers


Visits and statistics

Content here...