Почетна Историјат Галерија Преузимања Линкови Форум Документи Суперстарси Тенкови Чланови Пријава   


Чланови  =4с= Српске Виртуалне Борбене Ескадриле доносе

 

ПРАВИЛНИК =4с= ЕСКАДРИЛЕ

 

 

који ступа на снагу одмах. Правилник је оформљен на основу поднетих предлога пуноправних чланова ескадриле и досадашњег искуства у домену области које Правилник регулише.

20.09.2011. године

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ЧЛАНСТВО

 

Ескадрила је организована по вертикалној хијерархији која се састоји од:

- Командант и оснивач =4с= СВБЕ - Саво Српски

- Командир =4с= СВБЕ  -  пуноправни члан =4с= СВБЕ одабран од стране већине пуноправних чланова =4с= СВБЕ

- Академија  -  елемент за дефинисање и провођење обуке и дефинисање тактике,

- Пилот  -  пуноправни члан и пилот-стажиста.

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

- Командир екадриле је задужен за вођење ескадриле, усмеравање активности и спровођење свих одлука донешених од стране већине пуноправних чланова у одсуству Команданта ескадриле. Избор Командира ескадриле врши се отвореним гласањем и прихватањем мишљења већине пуноправних чланова. Командир ескадриле своју функцију обавља у периоду од  12 месеци. Командир ескадриле има право да у случају немогућности доношења неке одлуке већинским гласањем, самостално донесе коначну одлуку у име =4с=  ескадриле. Командир ескадриле дужан је да у случају спречености да надаље квалитетно обавља поверену функцију, сазове ванредан састанак у циљу избора новог Командира ескадриле. Право на функцију Командира ескадриле имају сви активни пуноправни чланови =4с= ескадриле.

 

- Академија је задужена за дефинисање планова и програма обуке, спровођење обуке, дефинисање доктрина и тактика. Академију чине, од већине изабрани, активни пуноправни чланови и носе звање инструктора. Кадровску политику Академије воде сви пуноправни чланови ескадриле. Члан Академије своју функцију обавља на неодређено време. Члан Академије дужан је да у случају спречености да надаље квалитетно обавља поверену функцију, сазове ванредан састанак у циљу избора новог члана Академије. Право на место у Академији имају сви активни пуноправни чланови =4с= ескадриле.

 

- Пуноправни чланови ескадриле су пилоти са навршених 18 година живота, који су положили теорни и практични пријемни испит. Пуноправни члан носи ознаке =4с=. Пуноправни члан може иступити из састава ескадриле по сопственом захтеву, при чему је дужан да обавести остале чланове ескадриле 7 дана пре иступања. Пуноправни члан може бити избачен из састава ескадриле у случају неподобности по усвојеним правилницима о понашању, међусобним односима и чланству. О избацивању члана одлучују сви пуноправни чланови, на ванредном, затвореном заседању.

 

- Пилоти-стажисти су пријављени кандидати на стажирању у трајању до два месеца, након чега стичу право да полажу теорни и практични пријемни испит. Пилот-стажиста носи ознаке _4с_.  Пилоти-стажисти могу бити искључени из статуса стажисте по истим принципима који важе за пуноправне чланове.

 

ПОНАШАЊЕ И МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ

 

1. Начела понашања у ексадрили су:

- поштовање сваког члана (стажисте и пуноправног),

- уважавање права сваког члана на слободно изражавање мишљења,

- уздржавање од изношења увреда у било каквом облику, а посебно увреда на националној, верској и расној основи,

- уздржавање од изношења политичких ставова у било каквом облику.

 

2. Уколико један члан има примедбе на понашање другог члана, примедбе му прво упућује преко личне поште. Уколико се спор не може изгладити директном комуникацијом између чланова, спор се решава сазивањем ванредног састанка где решење доноси већина пуноправних чланова.

 

3. Интернет сајт ескадриле представља дељени информативни ресурс ескадриле. Чланови су дужни да се придржавају Правила о понашању и међусобним односима приликом коришћења ресурса сајта (форум, лични коментари, приватне поруке, итд.).

 

4. Током појединачних или групних наступа на јавним и приватним серверима, када се наступа у контексту члана ескадриле, чланови су дужни да се придржавају одредби Правила о понашању и међусобним односима. При овоме, треба обратити пажњу да су на јавним серверима често присутне особе које делимично или потпуно разумеју српски језик, а нису српске националности. У том случају, изношење увреда или оговарање укаљаће углед свих чланова ескадриле.

 

5. Сви пилоти (пуноправни чланови) ескадриле међусобно су равноправни осим у погледу доношења коначних одлука за шта је задужен Командант ескадриле Саво Српски, а у његовом одсуству Командир ескадриле.

 

6. Сваки пилот (активни пуноправни члан) ескадриле може постати члан Академије, на основу залагања, стручности, заслуга и поштовања које ужива од стране других чланова ескадриле.

 

7. Сваки пилот (активни пуноправни члан) ескадриле може постати Командир екадриле, на основу залагања, стручности, заслуга и поштовања које ужива од стране других чланова ескадриле.

 

 

ТРЕНИНЗИ, МЕЧЕВИ И ТУРНИРИ

 

1. Сваки члан ескадриле у обавези је да учествује на најмање једном тренингу у периоду од 30 дана.

 

2. Академија одређује термине и садржај тренинга на недељном нивоу. Начелно, стандардни термини тренинга су:

- уторком у 21:00 БГД

- четвртком у 21:00 БГД

 

3. Тренинге начелно води Академија, а у случају њиховог одсуства тренинг води најстарији члан ескадриле присутан на тренингу. Академија најмање једном месечно заказује вежбу на нивоу ескадриле. Свака вежба има свој циљ, а после вежбе обавезно се ради анализа постигнутих резултата.

 

4. Мисије на тренинзима морају бити осмишљене да подстичу усавршавање пилота у једном или више аспеката. Предност ће имати мисије које уводе нове елементе летачке обуке, као и мисије које имају за циљ припрему пилота за мечеве и турнире.

 

5. Сви чланови ескадриле су позвани да самостално или тимски креирају нове мисије. Приликом креирања мисија тежити реализму у свим аспектима мисије, али водити рачуна да циљеви мисије буду реално оствариви за предвиђене ангажоване снаге.

 

6. Креирана мисија у завршној форми предаје се једном члану Академије на увид. Одобрене мисије доступне су за тренинг најраније 24 сата након одобрења: у том случају, организовање тренинга је у надлежности креатора мисије.

 

7. Вежбе ескадриле и међу-ескадрилске вежбе су отворене за све пуноправне и пробне чланове, и увек ће се радити на томе да сви заинтересовани учествују (принцип ротирања пилота у рундама).

 

8. Право на учешће на турнирима (РФ и сл.) имају сви пуноправни чланови ескадриле. Учешће на Ред Флаг операцијама (или другим сличним међу-ескадрилским мечевима) ће бити резервисано за најактивније чланове који ће бити изабрани од стране Командира и Академије након писмено поднетих пријава. У случају да се током меча пилоти могу заменити, вршиће се ротација пилота по рундама, у складу са претходном припремом за меч.

 

АКТИВНОСТИ ПУНОПРАВНИХ ЧЛАНОВА И РАЗЛИКЕ У СТАТУСУ

 

АКТИВАН ПУНОПРАВНИ ЧЛАН – НЕАКТИВАН ПУНОПРАВНИ ЧЛАН

Активан пуноправни члан је сваки пуноправни члан =4с= ескадриле који се редовно појављује на заказаним вежбама и релативно често лети на наменским серверима са осталим члановима ескадриле.

Неактиван пуноправни члан је сваки пуноправни члан =4с= ескадриле који се 3 или више месеци не појављује на заказаним вежбама и не лети на наменским серверима са осталим члановима ескадриле.

Пуноправни члан који има статус неактивног пуноправног члана може се вратити у статус активног пуноправног члана после периода од 1 месеца активног појављивања на заказаним вежбама и летења са осталим члановима ескадриле на наменским серверима.

За разлику од активног пуноправног члана, неактиван пуноправни члан нема право гласа за све одлуке које се у оквиру ескадриле доносе а везане су за дешавања у LOFC свету (учествовање на мечевима и турнирима, употреба модова, рад наменског сервера итд.).

Неактиван пуноправни члан неможе бити изабран за функцију Командира ескадриле као ни ући у састав Академије.

У свим осталим аспектима рада ескадриле, неактиван пуноправни члан има иста права као и активан пуноправни члан.

 

 СТИМУЛАТИВНЕ МЕРЕ

 

Рибони

Медаље

Похвале

 
Вести Чланови Team Speak